แบลคมอร์ส แคลเซียม

Blackmores Calcium

แบลคมอร์ส แคลเซียม (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมชนิดเม็ด)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • แคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
คุณสมบัติคุณสมบัติ
แบลคมอร์ส แคลเซียม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมชนิดเม็ด ให้คุณค่าของสารอาหารแคลเซียมและวิตามินดี แคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
วิธีใช้
รับประทานพร้อมอาหาร วันละ 1 เม็ด ทุกวัน
ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 เม็ดประกอบด้วย
แคลเซียม
500 มิลลิกรัม
แคลเซียมคาร์บอเนต
 
วิตามิน ดี3
200 หน่วยสากล
โคลแคลซิเฟอรอล
ขนาดที่มีวางจำหน่าย
60 เม็ด
คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
ฆอ. 495/2560 | โปรดอ่านฉลากก่อนใช้ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
blackmores thailand
blackmores thailand
facebook twitter email line
back