Blackmores Echinacea Forte 3000

Blackmores Echinacea Forte 3000

แบลคมอร์ส เอ็กไคนาเซีย ฟอร์ท 3000

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • สำหรับช่วยเสริมกับการรักษาหลักในการรักษาอาการจากหวัด
คุณสมบัติคุณสมบัติ
แบลคมอร์ส เอ็กไคนาเซีย ฟอร์ท 3000 ประกอบด้วย สมุนไพรสกัด จากต้นเอ็กไคนาเซีย เพอร์พูเรีย (Echinacea purpurea) ซึ่งเป็นต้นสมุนไพรพื้นบ้าน และเป็นที่รู้จักกันดีมานาน ในประเทศแถบซีกโลกตะวันตก ในเรื่องคุณสมบัติ ที่ช่วยทำให้หายจากอาการหวัดได้เร็วขึ้น
• ควบคุมมาตรฐานของสารออกฤทธิ์
วิธีใช้
ผู้ใหญ่ วันละ 2-3 เม็ด พร้อมอาหาร
เด็ก 6-12 ปี ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 เม็ดประกอบด้วย
น้ำคั้นจากต้นและทำให้แห้งซึ่งเทียบเท่ากับต้นสมุนไพรสดเอ็กไคนาเซีย เพอร์พูเรีย (Echinacea purpurea)
3000 มิลลิกรัม
ควบคุมมาตรฐานของสารสกัด โดยให้มีปริมาณ สารเบตา – ดี-1,2 ฟรุคโตฟูราโนไซด์ (beta – D -1,2 fructofuranosides) 1.6 มิลลิกรัม
 
ขนาดที่มีวางจำหน่าย
60 เม็ด
โปรดอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาก่อนใช้
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วน อย. 1556
ฆท. HB68/64A | โฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
blackmores thailand
blackmores thailand
facebook twitter email line
back