Blackmores Naturetime Buffered C

Blackmores Naturetime Buffered C

แบลคมอร์ส เนเจอร์ไทม์ บัฟเฟอร์ ซี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ใช้ในรายที่ขาดวิตามิน ซี
  • เสริมวิตามิน ซี ในร่างกาย
คุณสมบัติคุณสมบัติ
แบลคมอร์ส เนเจอร์ไทม์ บัฟเฟอร์ ซี เป็นสูตรวิตามิน ซี ในปริมาณสูง ที่ค่อยๆ ปลดปล่อยวิตามิน ซี ในทางเดินอาหาร ทำให้มีการดูดซึมของวิตามิน ซี อยู่ตลอดเวลามากกว่า 8 ชั่วโมง และมีไบโอฟลาโวนอยด์ ช่วยเพิ่มการดูดซึมของวิตามิน ซี
• ประกอบด้วยวิตามิน ซี ไบโอฟลาโวนอยด์ เฮสเพอริดิน รูทิน และโรสฮิพ
• เป็นสูตรที่ค่อยๆ ปลดปล่อยวิตามิน ซี ในทางเดินอาหาร ทำให้มีการดูดซึมของวิตามินซีอยู่ตลอดเวลามากกว่า 8 ชั่วโมง
• เป็นสูตรที่ลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร
• เสริมไบโอฟลาโวนอยด์ เพิ่มการดูดซึมวิตามิน ซี
วิธีใช้
ผู้ใหญ่ – รับประทานวันละ 1-2 เม็ด พร้อมอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 เม็ดประกอบด้วย
วิตามิน ซี รวม
500 มิลลิกรัม**
ในรูปแอสคอร์บิค แอซิด 280 มิลลิกรัม และ แคลเซียม แอสคอร์เบท 266 มิลลิกรัม
 
ไบโอฟลาโวนอยด์
25 มิลลิกรัม
เฮสเพอริดิน
25 มิลลิกรัม
 
รูทิน
50 มิลลิกรัม
โรสฮิพ รวม
250 มิลลิกรัม
ในรูปโรซา คานินา ฟรุท พาวเดอร์ 120 มิลลิกรัม และ ฟรุท เอ็กซ์แทรคท์ ซอฟท์ (6:1 ในน้ำ) 21.7 มิลลิกรัม (เทียบเท่ากับ โรซา คานินา ฟรุท ดราย 130 มิลลิกรัม
 
**เทียบเท่ากับ 833% US RDA
ขนาดที่มีวางจำหน่าย
31 เม็ด / 75 เม็ด / 200 เม็ด
ผลิตภัณฑ์ยา

โปรดอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาก่อนใช้
ฆท. 940/2564 | โฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
blackmores thailand
blackmores thailand
facebook twitter email line
back