แบลคมอร์ส ไฮเปอริฟอร์ท

Blackmores Hyperiforte

แบลคมอร์ส ไฮเปอริฟอร์ท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • เป็นยาแผนโบราณ
  • คลายกังวลช่วยให้นอนหลับ
  • ควบคุมมาตรฐานของสารออกฤทธิ์
คุณสมบัติคุณสมบัติ
แบลคมอร์ส ไฮเปอริฟอร์ท ประกอบด้วยสารสกัดจากดอกและยอดของต้นเซนต์ จอห์น เวอร์ท (St.John’s Wort)

คลายกังวลช่วยให้นอนหลับ
วิธีใช้
ผู้ใหญ่ - รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน 1 ชั่วโมง ติดต่อกันนาน 4-6 สัปดาห์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 เม็ดประกอบด้วย
สารสกัดจากดอกและยอดตากแห้งของต้นเซนต์ จอห์น เวอร์ท (Hypericum perforatum) เทียบเท่าดอกและยอดตากแห้ง
1800 มิลลิกรัม
ควบคุมมาตรฐานของสารสกัดโดยให้มีปริมาณ สารไฮเปอริซิน เท่ากับ 0.99 มิลลิกรัม
 
ขนาดที่มีวางจำหน่าย
30 เม็ด
ข้อควรระวัง

ควรระวังในผู้ที่เป็นโรคตับ

เป็นยาแผนโบราณ
ฆท. 75/2559 | โปรดอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาก่อนใช้
blackmores thailand
blackmores thailand
facebook twitter email line
back