Blackmores Gift

Blackmores Gift
เพียงโหลด App “Blackmores Gift” รับสิทธิพิเศษมากมาย!

สถานที่
App Blackmores Gift และ Blackmores E Shop

เพราะ Blackmores รักคุณ  รับสิทธิพิเศษก่อนใคร  รีบดาวน์โหลด App “Blackmores Gift” รับความสุขง่าย ๆ เพียงสะสมคะแนนแล้วแลกรับฟรีสิทธิพิเศษต่าง ๆ พร้อมรับความสุข x 2 สำหรับการลงทะเบียนดาวน์โหลดและเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
แบลคมอร์สผ่านช่องทาง Blackmores E Shop หรือ https://www.blackmores.international/th/

ขั้นตอนร่วมกิจกรรม
1. ดาวน์โหลด App “Blackmores Gift” ผ่านระบบ IOS หรือ Android
สำหรับ iOS - https://apps.apple.com/th/app/blackmores-gift/id1431664241
สำหรับ Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bzbs.blackmores
2. ลงทะเบียนแอพเพื่อรับคะแนนแรกเข้าฟรีทันที 55 คะแนน
3. รับคะแนนสะสม 5 คะแนนต่อสัปดาห์เมื่อมีการล็อคอินเข้า App Blackmores Gift ในสัปดาห์นั้น
4. รับคะแนนสะสมเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์สผ่านช่องทาง Blackmores E Shop Thailand (ระบบจะบันทึกคะแนนให้โดยอัตโนมัติภายในวันทำการถัดไปสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนสมาชิกใน App “Blackmores Gift” ทุก 25 บาท = 1 คะแนน สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ - 30 ก.ย. 64 ทุก 25 บาท = 2 คะแนน)
5. ใช้คะแนนกดรับสิทธิ์แลกของรางวัลที่ต้องการตามเงื่อนไขใน Application
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Blackmores Gift

facebook twitter email line
back