สาว ๆ เซย์บาย 'อาการเหวี่ยง วีน' ก่อนมีประจำเดือนได้ด้วย 'วิตามินบี'

blackmores thailand
facebook twitter email line

ข่าวดีสำหรับสตรีที่มักมีอาการก่อนมีประจำเดือน! จากการศึกษาวิจัยล่าสุดพบว่า สตรีที่ได้รับวิตามินบีปริมาณสูงจากอาหารจะมีความเสี่ยงต่ออาการ PMS ที่ต่ำ

fb
pin
สาว ๆ เซย์บาย 'อาการเหวี่ยง วีน' ก่อนมีประจำเดือนได้ด้วย 'วิตามินบี'

ยังไม่ทราบอัตราการเกิดแน่นอนของอาการ PMS แต่คาดว่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ในสหรัฐอเมริกามีการการนี้มากถึง 15%

การศึกษาวิจัยแบบ case-control ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition ได้ศึกษาว่าการได้รับวิตามินบีจากอาหารจะช่วยให้อาการ PMS ลดลงหรือไม่

โดยทำการรวบรวมข้อมูลด้านอาหารจากผู้หญิงประมาณ 3,000 คน ในช่วง 10 ปี

ผู้ศึกษาสังเกตพบว่า ความเสี่ยงของอาการ PMS ในสตรีที่ได้รับวิตามินบีและไรโบฟลาวิน (วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2) ปริมาณมากจากอาหาร จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้เขียนยังสรุปด้วยว่า อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินบีนั้นดูดซึมได้ดี และโดยทั่วไปยังมีแคลเซียมและวิตามินดีสูงอีกด้วย ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ก็มีประโยชน์ในการป้องกันอาการ PMS เช่นกัน

fb
pin
สาว ๆ เซย์บาย 'อาการเหวี่ยง วีน' ก่อนมีประจำเดือนได้ด้วย 'วิตามินบี'

อาหารที่มีวิตามิน B1 สูง

จมูกข้าวสาลี
จมูกข้าว
ปลาซาร์ดีน
ไข่แดง
ชีส
อาหารที่เสริมสารอาหาร

อาหารที่มีวิตามิน B2 สูง

นม
ผลิตภัณฑ์นม
ซีเรียล
ถั่ว

คุณกำลังมีปัญหาจากอาการ PMS อยู่หรือไม่?

blackmores thailand blackmores thailand blackmores thailand
facebook twitter email line