เหลือเชื่อ! กล้ามเนื้อแข็งแรงได้ด้วยน้ำมันปลา

blackmores thailand
facebook twitter email line

น้ำมันปลา เป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจ สมอง ดวงตา และข้อต่อ แต่น้ำมันปลาช่วยในเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้จริงหรือ? เรามาดูงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นผลดีของการรับประทานน้ำมันปลาเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อกัน

ความสำคัญของสุขภาพกล้ามเนื้อ

การรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตที่ดี ยิ่งเราอายุมากขึ้น กล้ามเนื้อของเราจะยิ่งเสื่อม โดยเราจะเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่ออายุได้ประมาณ 30 และจะเสียประมาณร้อยละ 1-2 ต่อปีหลังอายุ 50 ปีเป็นต้นไป

การรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นนั้นมีเหตุผลสำคัญหลายประการ การเสื่อมถอยของสุขภาพกล้ามเนื้อสามารถนำไปสู่การลดลงของการทำงานของร่างกาย โอกาสเกิดความพิการมากขึ้น อ่อนแรง และเป็นอิสระน้อยลง สุขภาพกล้ามเนื้อยังมีบทบาทมากในการรักษาสุขภาพ และความเป็นอยู่โดยรวมและรักษาระดับมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรง โดยจะช่วยในด้าน

การรักษาให้กระดูกแข็งแรง
รักษาให้มีน้ำหนักเพียงพอ
รักษากระบวนการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสในเลือด

fb
pin
เหลือเชื่อ! กล้ามเนื้อแข็งแรงได้ด้วยน้ำมันปลา

น้ำมันปลาและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

เป็นที่รู้กันว่าน้ำมันปลาเป็นแหล่งกรดไขมันจำเป็นโอเมก้า-3 ชั้นดี และการฝึกความแข็งแกร่งนั้นช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ นักวิจัยได้คำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้และทำการสำรวจว่า การเสริมด้วยน้ำมันปลาจะช่วยเพิ่มผลดีที่ได้จากการฝึกความแข็งแรงในสตรีสูงอายุ บำรุงสุขภาพระบบประสาทกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงและการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อได้จริงหรือไม่และการให้อาหารเสริมก่อนทำการฝึกจะให้ผลที่ดียิ่งกว่าหรือไม่

งานวิจัยฉบับนี้ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition มีกลุ่มตัวอย่างเป็นสตรี 45 คนอายุ 64 ปีซึ่งจัดเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกฝึกความแข็งแรงเป็นเวลา 90 เท่านั้น ขณะที่กลุ่มสองและสามฝึกเหมือนกันโดยที่กลุ่มสองรับประทานน้ำมันปลา 2 กรัมต่อวันเป็นเวลา 90 วัน และกลุ่มที่สามรับประทานน้ำมันปลา 60 วันก่อนเริ่มการฝึก

fb
pin
เหลือเชื่อ! กล้ามเนื้อแข็งแรงได้ด้วยน้ำมันปลา

ผลการวิจัยพบว่า ทั้งสามกลุ่มมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นจากการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อและพบว่าสองกลุ่มที่รับประทานน้ำมันปลาเสริมขณะที่ฝึกนั้นมีความแข็งแรงและหน้าที่ของกล้ามเนื้อดีขึ้นยิ่งกว่า แต่ไม่มีผลประโยชน์เพิ่มเติมใดๆ จากการเสริมด้วยน้ำมันปลาก่อนเริ่มการฝึกฝนในแบบที่ทำในกลุ่มที่สาม

สารอาหารสำคัญอื่น ๆ สำหรับสุขภาพกล้ามเนื้อ

เวย์โปรตีน – อาจจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของเวย์โปรตีนได้ที่นี่

วิตามินดียังมีส่วนช่วยในการรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยการขาดวิตามินดีนั้นเชื่อมโยงกับความอ่อนแรงและการปวดกล้ามเนื้อ

blackmores thailand blackmores thailand blackmores thailand
facebook twitter email line