เด็กวัย 12+ คือวัยรุ่นที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด

blackmores thailand
facebook twitter email line

วัยรุ่น เป็นวัยที่เริ่มในช่วงอายุ 12-18 ปีซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอื่นๆ เนื่องจากต้องการพลังงานและสารอาหารจำเป็นเพื่อนำไปพัฒนาทั้งระบบสมองและ ร่างกาย พบว่าในช่วงวัยรุ่นสมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเนื้อสมองสีขาว ซึ่งเป็นบริเวณของเนื้อสมองที่มีเยื่อหุ้มไมอีลิน (Myelin Sheath) จะเกี่ยวข้องกับการส่งกระแสประสาท การเรียนรู้

นอกเหนือจากกลุ่มสารอาหารหลักที่ช่วยส่งเสริมระบบต่างๆของร่างกาย เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันที่มีประโยชน์ วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับเด็กวัยรุ่นที่ ต้องการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของสมองและร่างกายที่ดี สารอาหารที่ช่วยพัฒนาระบบสมองและร่างกายมีดังนี้

fb
pin
เด็กวัย 12+ คือวัยรุ่นที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด

ไอโอดีน vs ไอคิว (IQ: Intelligent Quotient)
ไอโอดีน เป็นแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวข้องกับการ เจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของสมอง พบว่าการขาดไทรอยด์ฮอร์โมนทำให้กระบวนการสร้างเยื่อหุ้มไมอีลิน (Myelination) และการแตกแขนงของเซลล์ประสาทลดลง ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ที่ลดลง นอกจากนั้น ไอโอดีนยังมีความสัมพันธ์กับระดับไอคิว พบว่า สติปัญญาของเด็กแย่ลง (IQ ลดลง) เมื่อเด็กขาดไอโอดีน แต่การได้รับไอโอดีนเสริมทำให้ IQ ดีขึ้นได้

fb
pin
เด็กวัย 12+ คือวัยรุ่นที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด

เรื่องน่ารู้
จากการสำรวจระดับสติปัญญา(IQ) ของเด็กนักเรียนไทยในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ พบว่า 50% ของจังหวัดในประเทศไทย เด็กนักเรียนมีระดับสติปัญญา (IQ) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (ระดับ IQ ปกติ = 100)

โอเมก้า-3 กับการมีสมาธิ (Attention)
ดีเอชเอ (DHA) โอเมก้า-3 ชนิดหนึ่งจากน้ำมันปลาที่ได้มาจากปลาทะเลน้ำลึก มีความจำเป็นต่อการพัฒนาสมองเช่นกัน เนื่องจาก ดีเอชเอ เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อสมองถึง 40-50% และจำเป็นต่อการพัฒนาระบบประสาทที่ดี นอกจากนั้นโอเมก้า-3 อาจเกี่ยวข้องกับการมีสมาธิ และการแก้ไขปัญหา

วิตามินบี 12 กับการใช้เหตุผล (Reasoning)
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง ระบบความจำและเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผล

ธาตุเหล็ก vs ปริมาตรเลือด (Blood Volume)
ธาตุเหล็กจำเป็นสำหรับวัยรุ่นในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ (Lean Body Mass) และปริมาตรเลือด (Blood Volume) โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นหญิงที่เริ่มมีประจำเดือน

ซิงค์ vs การเจริญเติบโต (Growth)
ซิงค์หรือสังกะสี เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนของเซลล์ (Cell proliferation) จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย พบว่าหากเด็กขาดซิงค์จะทำให้เด็กเติบโตช้า ผิวหนังอักเสบและแผลหายช้า

นอกเหนือจากความรักความเอาใจใส่และการส่งเสริมกำลังใจแก่บุตรหลานในช่วงวัยรุ่นที่คุณแม่ หรือผู้ปกครองควรมอบให้แล้ว การดูแลให้บุตรหลานได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนกับความต้องการของวัยรุ่นในแต่ละวันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ยุคใหม่ควรคำนึงถึง ด้วยภาระงานและการใช้ชีวิตแต่ละวันของคุณแม่ทำให้มีเวลาดูแลครอบครัวได้น้อยลง การมองหาวิตามินและแร่ธาตุรวมที่ช่วยเสริมคุณค่าสารอาหารในแต่ละวันคงจะเป็นตัวช่วยดีๆที่ทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกและง่ายขึ้น มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น และอย่าลืมหาอาหารเสริมประเภทน้ำมันปลาที่เน้นเสริมโอเมก้า-3 เพื่อบำรุงสมองและร่างกายอีกด้วยนะคะ

blackmores thailand blackmores thailand blackmores thailand
facebook twitter email line