การติดเชื้อทางเดินหายใจ

blackmores thailand
facebook twitter email line

การติดเชื้อทางเดินหายใจ (5,6)

• เกิดจากการติดเชื้อโรคของระบบทางเดินหายใจ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกตำแหน่งของทางเดินหายใจ (เช่น จมูก คอ และปอด) สาเหตุส่วนใหญ่จากเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสโคโรนา การติดเชื้อจากแบคทีเรีย ได้แก่ ปอดบวม โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่เกิดขึ้นได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ บางคนอาจเป็นปีละหลายครั้ง เช่น โรคหวัด สามารถหายได้เองโดยการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง

• สาเหตุของอาการไอ ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ มักเกิดจากไวรัส ยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์สำหรับการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย แต่ไม่ออกฤทธิ์ต่อการติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส

• การติดเชื้อ เกิดจากการไอ จาม เชื้อโรคจะปนเปื้อนกับฝอยละอองของเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ฝอยละอองขนาดเล็กจะล่องลอยอยู่ในอากาศ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสูดลมหายใจเข้าไปก็มีโอกาสติดเชื้อได้ นอกจากนี้ การสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยหรือสัมผัสกับของใช้ของผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อน หรือตามที่สาธารณะที่เปื้อนเชื้อโรค เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ราวโหนรถสาธารณะ เป็นต้น

fb
pin
การติดเชื้อทางเดินหายใจ

การป้องกัน (6)

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีไข้ ไอ หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์
• ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม หลังใช้ควรทิ้งกระดาษลงถังขยะที่มีฝาปิด
• หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้อัลกอฮอล์เจล ที่มีอัลกอฮอล์อย่างน้อย 60% โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาด
• หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า จมูก ปาก หากไม่แน่ใจว่ามือสะอาดเพียงพอ
• ทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ เสมอ

โภชนาการและการดูแลสุขภาพ (6,7,8)

• ดื่มน้ำในปริมาณมากและเครื่องดื่ มที่ปราศจากแอลกอฮอล์
• หลีกเลี่ยงการสูดควันบุหรี่
• พักผ่อนให้เพียงพอ และ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
• ควรโดนแสงแดดให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายเปลี่ยนไปเป็นวิตามินดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการป้องกันการติดเชื้อและช่วยการเสริมภูมิคุ้มกัน
• รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ทานผัก ผลไม้ ธัญพืช เพื่อให้ได้วิตามิน เกลือแร่ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน

Complementary Medicines (โภชนเภสัชภัณฑ์) เพื่อใช้ป้องกันหรือรักษาร่วมกับการใช้ยาหลักหรือการดูแลสุขภาพอื่น ๆ

วิตามินซี

• ช่วนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และกระตุ้นการสร้าง interferons (โปรตีนที่ปกป้องเซลล์จากการจู่โจมของไวรัส) (1)
• จากการศึกษาพบว่าการรับผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินซี 1-2 กรัม/วัน ลดระยะเวลาการเป็นโรคหวัดได้ 18% ในเด็ก (2)
ธาตุสังกะสี (zinc)
• ช่วยระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสและการแสดงออกของยีนไวรัส (1)
• จากการศึกษาพบว่าการได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาจทำให้อุบัติการณ์การติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มี Zinc อยู่ในระดับต่ำ (3)

เอ็กไคนาเชีย (Echinacea)

• ช่วยปรับภูมิคุ้มกัน ต้านแบคทีเรียและไวรัส (1)
• การศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ศึกษาการใช้ Echinacea เพื่อรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจให้ผลที่ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากใช้ส่วนของพืชและสารสกัดแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าการใช้สารสกัดจากส่วนเหนือพื้นดินของเอ็กไคนาเชีย (E. purpurea) ลดอาการการเป็นหวัด หากรับประทานทันทีหลังจากที่เริ่มมีอาการ (4)

วิตามินและเกลือแร่รวม

• คนส่วนใหญ่มักจะจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ดี และมีโอกาสติดเชื้อง่าย (8)
• หลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิตามินและเกลือแร่มีประโยชน์ในการเสริมภูมิคุ้มกันและลดอัตราการติดเชื้อโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ (8)

อ้างอิง
1. Braun L, Cohen M. Herbs and Natural Supplements 4thed. Elsevier 2015
2. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing andtreating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. DOI: 10.1002/14651858.CD000980.pub4
3. Prasad A, Beck F, Bao B, FitzgeraldJ, Snell C, Steinberg J, Cardozo L. Zinc supplementation decreases incidence of infections in the elderly: effect of zinc on generation of cytokines and oxidative stress. The American Journal of Clinical Nutrition 2007; 85:837-44
4. Suwankesawong W, Saokaew S, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N. Characterisation of hypersensitivity reactions reportedamong Andrographis paniculata users in Thailand using Health Product Vigilance Center (HPVC) database. BMC Comp Altern Med 2014;14:515
5. NPS 2014. Patient brochure ;Colds, Coughs and Flu: What you can do’ http://www.nps.org.au/__data/assets/pdf_fi le/0004/211567/NPS-Cold-and-Flu-Brochure-May-2014.pdf
6. Center of Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/disasters/disease/respiratoryic.html.
7. Adrian R Martineau et al., Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data, BMJ 2017; 356 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i6583
8. Salah Gariballa, Vitamin and mineral supplements for preventing infections in older people, BMJ 2005, Aug 6: 331(7512): 304-305.

blackmores thailand blackmores thailand blackmores thailand
facebook twitter email line