ไวรัสโคโรนา คืออะไร?

blackmores thailand
facebook twitter email line

ไวรัสนี้เกิดขึ้นในสัตว์ในบางกรณี สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้
เคยระบาดในคนมาแล้ว 6 สายพันธุ์การระบาดครั้งนี้เป็นสายพันธุ์ที่ 7
เรารู้จักไวรัสนี้ในชื่อ โรคซาร์สที่เคยระบาดในเอเชียเมื่อปี2002 และ โรคเมอร์สที่พบในตะวันออกกลางเมื่อปี 2012

fb
pin
ไวรัสโคโรนา คืออะไร?

blackmores thailand blackmores thailand blackmores thailand
facebook twitter email line