“การวิ่ง” มีประโยชน์กับเข่าของคุณจริงหรือไม่?

blackmores thailand
facebook twitter email line

ทฤษฎีที่ว่า การวิ่งมีผลเสียต่อหัวเข่า กลับกลายเป็นอย่างที่ว่า – แค่ทฤษฎี อ่านเรื่องของนักวิ่งจะพบว่า การวิ่งมีผลดีอย่างไรกับเข่าของคุณ!

งานวิจัยบอกว่า
ทฤษฎีที่ว่าการวิ่งไม่ดีต่อเข่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน แต่ในทางตรงกันข้ามอาจเป็นจริง
วารสารสรีรวิทยาประยุกต์แห่งยุโรปในปี 2016 ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับกลไกทางสรีรวิทยาแสดงว่าการวิ่งอาจทำให้เกิดการปกป้องข้อเข่า

fb
pin
“การวิ่ง” มีประโยชน์กับเข่าของคุณจริงหรือไม่?

สิ่งที่นักวิจัยพบก็คือการวิ่ง 30 นาที เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสารสื่อการอักเสบและการหมุนเวียนของกระดูกอ่อนเมื่อเทียบกับระยะเวลานั่งที่เท่ากัน
และจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ตีพิมพ์ในจดหมายเหตุแห่งอายุรศาสตร์ ได้สำรวจสมรรถนะในการทำงานของนักวิ่งกลุ่มหนึ่งเป็นเวลา 21 ปี

เขาพบว่าทั้งนักวิ่งหญิงและชายมีอัตราความทุพพลภาพต่ำกว่าพวกที่ไมใช่นักวิ่งอย่างมีนัยสำคัญ ณ เวลาที่ทำการศึกษาตลอดโครงการ
ดูจะสมเหตุผลในการสรุปว่า การวิ่งแต่พอประมาณไม่มีผลเสียต่อเข่าที่ดี และอาจจะป้องกันความเสื่อมได้

จงวิ่งต่อไป

กลยุทธ์ต่อไปนี้สามารถช่วยลดอันตรายต่อหัวเข่าจากการวิ่ง:

จัดการกับน้ำหนักของคุณ
รักษาน้ำหนักให้ต่ำเข้าไว้หากคุณวิ่งเป็นประจำ หากต้องการลดน้ำหนักค่อยๆ เพิ่มการออกกำลังทีละน้อยจากการเดินเป็นการวิ่ง

fb
pin
“การวิ่ง” มีประโยชน์กับเข่าของคุณจริงหรือไม่?

ใช้พื้นนุ่ม
ฝึกการวิ่งบนพื้นที่อ่อนนุ่ม เช่น สนามหญ้าหรือพื้นทราย การวิ่งในน้ำลึก (สวมเสื้อชูชีพ) ก็เป็นการออกกำลังกายที่ท้าทายและส่งผลกระทบต่อเข่าเพียงเล็กน้อย

อย่าเป็นแค่นักวิ่ง
ให้แน่ใจว่ามีการออกกำลังกายเพื่อหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย เช่น ว่ายน้ำ พายเรือ หรือขี่จักรยาน เพื่อคงความมีสุขภาพดีระหว่างการพักเข่าจากผลกระทบของการวิ่ง

เลือกรองเท้าที่ดี
มองหารองเท้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวิ่ง กันการกระแทกได้ดี และต้องตระหนักว่ารองเท้าเสียความสามารถในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้เมื่อเวลาผ่านไป จึงต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นระยะเมื่อวิ่งไปหลายกิโลเมตร

หาครูฝึก
ครูฝึกวิ่ง สามารถตรวจสอบเทคนิคของคุณและให้ข้อเสนอแนะที่จะป้องกันการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งของคุณได้

อย่ามองข้ามความเจ็บปวด
ถ้ามีอาการเจ็บหัวเข่า หรือมีการบาดเจ็บ ต้องหาความช่วยเหลือจากมืออาชีพ นักกายภาพบำบัดสามารถวิเคราะห์ปัญหาและป้องกันการบาดเจ็บในอนาคตให้คุณได้

เพิ่มความแข็งแรงและยืดกล้ามเนื้อขา
การเพิ่มความแข็งแรงและยืดกล้ามเนื้อรอบเข่า ทำให้สามารถเพิ่มความมั่นคงและป้องกันการบาดเจ็บได้

blackmores thailand blackmores thailand blackmores thailand
facebook twitter email line