ทวงคืน ‘สุขภาพจิตดี’ ให้ผู้หญิงวัยทอง ด้วย ‘กรดไขมัน EPA’

blackmores thailand
facebook twitter email line

จากผลวิจัยพบว่าผู้หญิงที่มีอาการร้อนวูบวาบและอารมณ์หงุดหงิดในช่วงวัยหมดประจำเดือน อาจรู้สึกดีขึ้นเมื่อรู้ว่า กรดไขมันจำเป็นสามารถช่วยลดอาการเหล่านี้ได้

fb
pin
ทวงคืน ‘สุขภาพจิตดี’ ให้ผู้หญิงวัยทอง ด้วย ‘กรดไขมัน EPA’

การทดลองทางคลินิก 2 ครั้งจากแคนาดาพบว่า อาหารเสริมที่มี EPA (ethyl-eicosapentaenoic acid) อาจช่วยให้อารมณ์หงุดหงิดดีขึ้น และช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยหมดประจำเดือนได้

นอกจาก DHA (docosahexaenoic acid) แล้ว EPA ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของน้ำมันปลา ซึ่งพบว่ามีประโยชน์มากมายในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ อารมณ์ และสุขภาพของข้อต่อ

จากความรู้ของนักวิจัยซึ่งเป็นการทดสอบครั้งแรกเพื่อเปรียบเทียบผลของการเสริม EPA เทียบกับยาหลอก ต่ออาการอารมณ์หงุดหงิดในสตรีวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิง จำนวน 120 คนที่อารมณ์หงุดหงิดได้รับการสุ่มเลือกให้รับประทาน EPA หรือยาหลอกของน้ำมันดอกทานตะวัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาวิจัย ทุกคนรายงานว่ารู้สึกไม่ดี และหลังจากการศึกษา สรุปได้ว่า ทั้ง 2 กลุ่ม มีอารมณ์ที่ดีขึ้น

ในการศึกษาวิจัยที่คล้ายคลึงกันโดยใช้การเสริมด้วยน้ำมันตับปลาในนอร์เวย์ พบว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมันตับปลามีอารมณ์หงุดหงิดลดลง 29%

fb
pin
ทวงคืน ‘สุขภาพจิตดี’ ให้ผู้หญิงวัยทอง ด้วย ‘กรดไขมัน EPA’

นักวิจัยกลุ่มเดียวกันที่ทำการศึกษาวิจัย EPA ยังวัดอุบัติการณ์ของอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยหมดประจำเดือนด้วย ซึ่งพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีอาการร้อนวูบวาบเฉลี่ย 2.8 ครั้งต่อวัน หลังการศึกษา 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่เสริม EPA มีอาการลดลงเหลือ 1.58 ครั้ง เทียบกับกลุ่มยาหลอกที่อาการลดลงเพียง 0.5

ผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ใน American Journal of Nutrition

blackmores thailand blackmores thailand blackmores thailand
facebook twitter email line