แบลคมอร์ส บิลเบอร์รี 2500

Blackmores Bilberry 2500

แบลคมอร์ส บิลเบอร์รี 2500 (สารสกัดจากผลบิลเบอร์รี่)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ให้สารสำคัญแอนโธไซยาโนไซด์ 8.1 มิลลิกรัมต่อเม็ด จากสารสกัดบิลเบอร์รี
  • ผ่านการควบคุมมาตรฐานของสารสำคัญ
คุณสมบัติคุณสมบัติ
แบลคมอร์ส บิลเบอร์รี สารสกัดจากผลบิลเบอร์รี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้คุณประโยชน์จาก
สารสกัดบิลเบอร์รี
วิธีใช้
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-4 ครั้ง ทุกวัน
ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย
สารสกัดจากผลบิลเบอร์รี เทียบเท่าผลบิลเบอร์รีสด
2500 มิลลิกรัม
ปรับมาตรฐานให้มีสารแอนโธไซยาโนไซด์ 8.1 มิลลิกรัม
 
ขนาดที่มีวางจำหน่าย
60 เม็ด
ข้อควรระวัง

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
ฆอ.156/2560 | โปรดอ่านฉลากก่อนใช้ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
คำถามที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ
blackmores thailand
blackmores thailand
facebook twitter email line
back