นโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนตัว

หน้าหลัก / นโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนตัว

นโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนตัว

ที่แบลคมอร์ส เราเชื่อว่าความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านเป็นสิ่งอ่อนไหวและเราเข้าใจว่าท่านไว้ใจว่าเราจะระมัดระวังข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจัดให้มีนโยบายนี้เพื่ออธิบายว่าข้อมูลของท่านได้ถูกรวบรวม ใช้และคุ้มครองอย่างไร
เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดและเราหวังว่านโยบายนี้จะช่วยท่านตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับเรา

นโยบายนี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • การที่เราใช้ข้อมูลของท่าน
  • การเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม
  • ทางเลือกของท่าน
  • การรักษาความปลอดภัยของเรา
หากท่านมีคำถามหรือมีความสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของเราท่านสามารถส่งจดหมายอิเล็คโทรนิคมายังเราได้ที่ [email protected]

1. การใช้ข้อมูลของท่านโดยเรา

ยิ่งเรารู้เกี่ยวกับท่านมากเท่าใดก็จะเป็นการง่ายสำหรับเราที่จะให้ข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ เรารวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นส่วนตัวและไม่เป็น ส่วนตัวเพื่อจัดทำเนื้อหาที่ท่านเห็นและเพื่อติดต่อท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รวบรวมหรือเฝ้าดูข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านโดยไม่ได้รับความ ยินยอมจากท่าน เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่ท่านแจ้งเราเกี่ยวกับตัวท่าน และวิธีการที่ท่านใช้ไซต์ของเรา

การสมัครสมาชิก

เมื่อท่านสมัครสมาชิกกับไซต์เรา เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ที่อยู่จดหมายอิเล็คโทรนิค รหัสผ่านและวันเกิดของท่าน การสมัครสมาชิก จะทำให้ท่านใช้ บทความพิเศษ เครื่องมือสุขภาพและเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล ในฐานะที่เป็นสมาชิกท่านอาจเข้าร่วมและสร้างกลุ่ม และ มีส่วนร่วมในการสนทนา

ชุมชนและเครื่องมือ

หากท่านเข้าร่วมกับชุมชนและกลุ่มสุขภาพของเราท่านอาจมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ความสนใจในเป้าหมายของสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

คำแนะนำเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัด

หากท่านติดต่อกับนักธรรมชาติบำบัดของเราเพื่อขอรับคำแนะนำเฉพาะตัวเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ท่านอาจถูกสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับประวัติการแพทย์ และความวิตกกังวลในปัจุบันของท่าน สิ่งนี้จะทำให้นักธรรมชาติบำบัดของเรากำหนดรายละเอียดคำแนะนำเป็น การส่วนตัว

คำติชมผู้ใช้

ในเวลาหนึ่งเวลาใดเราอาจสอบถามท่านเพื่อขอรับการติชมเกี่ยวกับไซต์ของเรา ข้อมูลนี้จะทำให้เราเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ของเราได้ดี ยิ่งขึ้นและทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยและแนวทางของสุขภาพ เราเก็บคำตอบแต่จะไม่เป็นการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เป็นการบ่งชี้ถึง ตัวท่านและจะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

การแข่งขัน

เมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขันในไซต์ของเรา เราอาจสอบถามท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือตอบคำถามบางประการ เราอาจติดต่อท่านเกี่ยวกับ การแข่งขันบางรายการเพื่อให้ท่านทราบสถานะปัจจุบันของท่าน ให้ท่านทราบว่าการแข่งขันสิ้นสุดลงและสำหรับข้อความที่เกี่ยวข้องกับ การแข่งขันอื่น

การสืบค้น

เมื่อท่านสืบค้นหาไซต์ของเรา เราเก็บคำค้นหาและไซต์ที่เข้าชมเพื่อที่เราจะได้พัฒนาคุณภาพผลการสืบค้นของเราอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์

เมื่อท่านเข้าชมไซต์ของเรา ระบบจัดการฐานข้อมูลของเราจะรวบรวมข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลนี้อาจรวมถึง หน้า (page)ที่ท่านเข้า เลขหมายประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดของบราวเซอร์ ภาษาของบราวเซอร์ วันและเวลาที่ท่านเข้า คุกกี้ส์ตัวหนึ่งหรือมากกว่าที่อาจระบุ ลักษณะเฉพาะของบราวเซอร์ของท่าน ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลวิธีการที่ไซต์ของเราถูกใช้ เช่นหน้า(page)ที่ผู้เข้าเยี่ยม กำลังชม

คุกกี้ส์

เราใช้คุกกี้ส์เพื่อให้การใช้เว็บไซต์และบริการของเรามีความสะดวกเท่าที่จะทำได้ คุกกี้ส์ไม่ได้บ่งชี้ถึงตัวท่าน คุกกี้ส์เป็นข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่ เว็บไซต์โอนไปยังฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล คุกกี้ส์ช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ของท่านและสร้าง เนื้อหาเฉพาะ เราใช้คุกกี้ส์ เพื่อการติดตามจำนวนของผู้คนที่ใช้เว็บไซต์เราและวิธีการที่เขาเหล่านั้นใช้ ในบางครั้ง เราอาจให้คุกกี้ส์เพื่อติดตาม การเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ ที่สำคัญเราไม่ได้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ใด ๆ ในคุกกี้ส์ใด ๆ ที่อยู่บนเครื่องของท่าน ท่านอาจตั้งค่าบราวเซอร์ของ ท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ส์แต่สิ่งนี้อาจทำให้ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้ประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์เรา ท่านจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ ตั้งคุกกี้ส์ของท่านในบราวเซอร์ “ช่วยเหลือ” ของท่าน

2. การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน แต่อาจมีสถานการณ์พิเศษที่อาจเป็นไปไม่ได้เช่น การเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของแบลคมอร์สหรือสาธารณชนหรือเพื่อบรรเทาภัย ร้ายแรงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล

การแข่งขัน

ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่รวบรวมระหว่างการแข่งขันอาจถูกเปิดเผยสาธารณะ อาจใช้ร่วมกับผู้สนับสนุนร่วมหรือผู้ให้รางวัลเพื่อแจ้งสถานะ ของท่าน เพื่อให้ท่านทราบว่าการแข่งขันสิ้นสุดลงหรือเพื่อการแข่งขันอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร หากมีการเปิดเผยข้อมูลหรือ ใช้ร่วมกันเราจะระบุแจ้ง ขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล

3. ทางเลือกของท่าน

เราให้ทางเลือกท่านเมื่อเราสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและเมื่อเป็นไปได้เราจะพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงขอข้อมูล ท่านสามารถจะ ปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวตลอดเวลาแต่หมายความว่าคุณลักษณะของไซต์บางตัวอาจทำงานไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากเรื่องดังกล่าว

ประวัติของท่าน

ท่านอาจเปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของท่านรวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ความพึงพอใจและการเตือนเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ประวัติของท่านเป็นสาธารณะและจะแสดงชื่อจริงของท่านและเป้าหมายชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของท่าน รายละเอียดเหล่านี้ รวมถึงภาพถ่าย (หากท่านเลือกที่จะอัพโหลดเข้ามา) อาจเข้าชมได้โดยบุคคลใด ๆ ในอินเตอร์เน็ต

ลักษณะเฉพาะบุคคล

ข้อมูลที่ท่านให้ขณะที่ท่านสร้างประวัติของท่าน เครื่องมือที่ท่านใช้ บทความที่ท่านอ่านและคำสั่งซื้อที่ท่านทำผ่านร้านค้าออนไลน์ของ แบลคมอร์สจะถูกนำไปใช้เพื่อประสบการณ์ของท่าน ในไซต์

กลุ่ม

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของแบลคมอร์สท่านอาจสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่ม กลุ่มที่ท่านสร้างขึ้นอยู่ภายใต้ความควบคุมขอบท่าน และท่านสามารถ ลบทิ้งในเวลาใดก็ได้ ในฐานะที่เป็นเจ้าของกลุ่มท่านอาจส่งจดหมายอิเล็คโทรนิคประกาศไปยังสมาชิก กลุ่มที่ท่านเข้าร่วมจะยินยอมให้ท่าน โพสต์ การสนทนา ท่านอาจได้รับจดหมายอิเล็คโทรนิคแจ้งเตือนจากกลุ่มที่ท่านเข้าร่วมและท่านอาจออกจากกลุ่มในเวลาใดก็ได้

การสนทนา

ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านโพสต์ในการสนทนากลุ่มและความเห็นที่ท่านมีในบล็อคเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะและจะปรากฏในผลของเครื่องมือสืบค้น โพสต์ของท่านจะมีส่วนสัมพันธ์กับประวัติของท่าน ชื่อและภาพของท่าน (หากท่านอัพโหลด)

การยกเลิกสมาชิก

ท่านอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านในเวลาใด ๆ ด้วยการเข้าประวัติของท่าน หลังจากที่ท่านได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน ท่านจะไม่ สามารถเข้าใช้ไซต์เพื่อดูหรือเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเก็บหรือสร้างไว้ในไซต์

จดหมายอิเล็คโทรนิค

การติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็คโทรนิคที่ท่านส่งมายังเราผ่านทางการเชื่อมโยงบนไซต์ของเราอาจมีการใช้ร่วมกับลูกจ้างหรือนักธรรมชาติ บำบัด หากท่านให้ข้อมูลสุขภาพส่วนตัวในจดหมายอิเล็คโทรนิคของท่านมันจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบจดหมายอิเล็คโทรนิค

การชักชวน

ท่านอาจชวนเพื่อนเข้าร่วมไซต์ของเราหรือหากท่านส่งเนื้อหาใด ๆ ผ่านการทำงานของ “ส่งให้เพื่อน” (Send to Friend) เราจะส่งเป็นจดหมาย อิเล็คโทรนิคในนามของท่าน เราจะไม่ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็คโทรนิคของเพื่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การแจ้งทางจดหมายอิเล็คโทรนิค

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของแบลคมอร์ส ท่านมีสิทธิที่จะได้รับจดหมายข่าวและการเตือนทางจดหมายอิเล็คโทรนิคเป็นประจำ ท่านอาจยกเลิก จดหมายข่าว ด้วยการกดปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร”ซึ่งเชื่อมโยงโดยปุ่มที่มีอยู่ในจดหมายข่าวใด ๆ ท่านสามารถบริหารจัดการการแจ้งเตือนของท่าน ในประวัติของท่าน

4. มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ข้อมูลอิเล็คโทรนิคของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบจัดการข้อมูลที่มั่นคงและได้รับ ความคุ้มครองในห้องควบคุมลูกจ้างของเราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างจำกัด ผู้ซึ่งใช้ข้อมูลของท่านในทางที่ผิดจะถูกลงโทษทาง วินัยและอาจถูกเลิกจ้าง อย่างไรก็ตามเราไม่ค้ำประกันความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เราไม่อาจให้คำรับรองว่าข้อมูลของท่านจะ ได้รับความคุ้มครองตลอดเวลา แบลคมอร์สไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ในขณะที่เราพัฒนาและแนะนำบริการและคุณลักษณะใหม่บนไซต์ของเราและธุรกิจของเรา นโยบายของเราจะได้รับการทบทวนและอาจมีการ แก้ไข เราสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในเวลาใด ๆ และแจ้งให้ท่านทราบในการโพสต์ข้อมูลที่ได้มี การปรับปรุงเกี่ยวกับนโยบายบนไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการแก้ไขจะใช้บังคับในระหว่างเราไม่ว่าท่านจะได้รับแจ้งการ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายใหม่ ท่านมีสิทธิที่จะปิดบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา