นโยบายการตรวจสอบแก้ไข

หน้าหลัก / นโยบายการตรวจสอบแก้ไข

นโยบายการตรวจสอบแก้ไข

ที่แบลคมอร์ส เรามุ่งมั่นที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาออนไลน์ของเราถูกต้อง ไว้วางใจได้และเชื่อถือได้ เรามีเป้าหมายที่จะจัดให้ท่านมีข้อมูล ออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามธรรมชาติที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
ในไซต์ของเรามีเนื้อหาอยู่สองประเภท : เนื้อหาที่มีการเรียบเรียงและเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้จัดทำ เนื้อหาที่มีการเรียบเรียงของเราเขียนขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้รับการตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริงและทบทวน เนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้จัดทำ เช่น การสนทนากลุ่มและความเห็นจัดทำ โดยผู้ใช้เช่นท่าน และไม่อยู่ภายใต้การทบทวน

เป้าหมายของเรา

เราต้องการที่จะช่วยท่านให้เข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับสุขภาพตามธรรมชาติ เรามีเป้าหมายที่จะจัดให้ท่านมีข้อมูลที่มีคุณภาพ มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง ซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้โดยง่าย เรามุ่งประสงค์ต่อการบำบัดโรคตามธรรมชาติและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด เราสนับสนุนให้ท่านทำให้ตัวท่านและคนรอบข้างท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้มากที่สุดด้วยการให้ความสนใจ ไปยังคุณลักษณะชีวิตของท่าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจตลอดเวลา ท่านจะต้องสนทนาข้อมูลที่ท่านต้องการจะทำตามจากไซต์ ของเราหรือที่อื่นในอินเตอร์เน็ต กับผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพของท่าน

เนื้อหาที่เรียบเรียงของเรา

เนื้อหาที่เรียบเรียงของเราประกอบด้วยบทความ ไฟล์ภาพและเสียง กราฟฟิก รูปภาพ การคำนวณ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ ประมวลผล ที่ปรากฏในไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นของแบลคมอร์สภายใต้การกำกับดูแลของทีมงานเรียบเรียงเนื้อหาของเรา เราจัดทำหรือจัดให้มี เนื้อหาที่เรียบเรียงทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่น) ก่อนที่แบล็คมอร์สจะได้จัดให้มีเนื้อหาใด ๆ จะมีพนักงานจำนวนหนึ่งซึ่ง ทำหน้าที่ตรวจ เรียบเรียงและอนุมัติเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อความถูกต้อง ความปลอดภัย ความเป็นธรรมและที่มาทางการแพทย์ สิ่งเหล่านี้ทำให้ มั่นใจว่ามาตรฐานของเราเป็นที่สอดคล้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดทั้งหลาย และข้อมูลที่เราสื่อสารถึงท่านถูกต้อง เนื่องจากการค้นคว้าวิจัย ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและเงื่อนไขจะได้รับการทบทวนทุก ๆ สองปี ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน ในบางกรณีที่พนักงานทางการแพทย์ของเราเห็นว่ามีความจำเป็น เนื้อหาอาจจะได้รับการทบทวนบ่อยขึ้นเพื่อความถูกต้อง และความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้

เนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้ส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา ประกอบด้วยการโพสต์ การสนทนา และความเห็นในบล็อก เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ของเราแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองออนไลท์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้กลุ่มของเรามีพลังมากขึ้นและเป็นการสร้าง ชุมชนที่มีเหตุผล เนื้อหาที่ผู้ใช้ของเราเป็นผู้จัดทำเป็นเรื่องส่วนบุคคล ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้กระบวนการการทบทวน เราจึงขอให้ ท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ โปรดดูคำแนะนำการโพสต์เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

ไซต์ที่เราเชื่อมโยงไปถึง

ไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ปรากฏในที่ใด ๆ ในอินเตอร์เน็ต ไซต์ที่มีการเชื่อมโยงเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของ แบลคมอร์สและเราไม่รับผิดชอบต่อการจัดทำของบริษัทที่เชื่อมโยงมายังไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของ เว็บไซต์อื่นก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์เหล่านั้น

การปรับปรุงนโยบายนี้

เราจะทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และอาจทำการปรับปรุง ในกรณีที่เราแก้ไขเราจะโพสต์ นโยบายที่เป็นปัจจุบันที่นี่โดยมีวันที่ที่มีผลใช้บังคับ ระบุอยู่ด้านบนของหน้าเว็บ โปรดแจ้งความเห็นของท่านให้เราทราบ แจ้งมายังเราได้ตลอดเวลาที่ [email protected]

คำแนะนำการโพสต์

แบลคมอร์สให้ท่านมีช่องทางในการแบ่งปันและพูดคุยความคิดเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากสุขภาพเป็นสิ่งที่อ่อนไหว เราจึงขอให้ท่านใช้ไหวพริบและวิจารณญาณ ในขณะที่ท่านเกี่ยวข้องกับการสนทนากับบุคคลอื่น ในไซต์ ของเรา ท่านสามารถแบ่งปันความห่วงใยสุขภาพของท่าน และเราขอให้ท่านมีความซื่อสัตย์ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากท่านใช้ภาษาที่ไม่ เหมาะสมหรือสนทนาข่มขู่เกี่ยวกับโรคที่ร้ายแรงหรือข่มขู่ทำร้ายร่างกายต่อตัวท่านหรือบุคคลอื่นเราจะแก้ไขหรือลบโพสต์ของท่านออกในทันที หากท่านมีความรู้สึกว่าท่านมีปัญหาทางการแพทย์เร่งด่วน ให้ท่านขอรับความช่วยเหลือจากผู้มีวิชาชีพในทันที โปรดปฎิบัติตามคำแนะนำนี้ซึ่ง มีผลใช้บังคับกับเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านโพสต์ในไซต์ของเรารวมถึงเนื้อหา การเชื่อมโยง รูปภาพ และวิดีโอ ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ ตลอดเวลาเนื่องจากสิ่งนี้จะทำให้เรารักษาสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อผู้ใช้ของเราทุกคน

ตลอดเวลา

จำไว้ว่าท่านอยู่ในที่สาธารณะและข้อมูลที่ท่านโพสต์อาจพบเห็นได้โดยบุคคลทั่วไปในอินเตอร์เน็ต เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้โพสต์ ของท่านตรงประเด็น และเปลี่ยนกลุ่มหากท่านประสงค์ที่จะสนทนาในเรื่องอื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเนื่องจากสถานะของบุคคล แตกต่างกัน ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม จะต้องรอบครอบเมื่อมีการสนทนาในเรื่องที่ทำให้โกรธง่าย อึดอัดหรืออ่อนไหว จะต้องไม่ลำเอียงและให้ ความรู้และพิจารณาประเด็นทั้งสองด้าน ใช้ภาษาที่สุภาพ (ห้ามใช้ภาษาที่หยาบคาย คำสบถและคำอ้างอิงทางเพศที่หยาบคาย)

จะต้องไม่

ข่มขู่หรือก่อกวนผู้ใช้อื่น โกหกเกี่ยวกับคุณสมบัติและรายละเอียดส่วนตัวของท่าน สนทนาหรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ก้าวร้าวหรือน่ารังเกียจ โพสต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือโฆษณา โพสต์เนื้อหาที่ไม่ใช่ของท่าน สนทนาเชื่อมโยงหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลอื่น (เว้นแต่ท่านจะได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น) ทำข้อร้องเรียนที่ไม่มีหลักฐาน จะต้องมีพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริงสนับสนุนถ้อยคำของท่านตลอดเวลา โพสต์หรือสนทนาที่หยาบคายโดยมีจุดมุ่งหมายต่อบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ก่อให้ เกิดการโต้เถียงกับสมาชิกอื่น

โปรดจำ

โพสต์บางอันอาจไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมสำหรับท่านและท่านจะต้องไม่นำไปใช้เป็นข้อแนะนำทางการแพทย์ หากท่านมีความจำเป็นต้องพบ หรือขอคำแนะนำทางการแพทย์ให้ท่านติดต่อผู้มีวิชาชีพทางด้านสุขภาพของท่าน ผู้ดำเนินการของแบลคมอร์สอาจถูกร้องขอให้ตรวจสอบหรือ ลบเนื้อหาของชุมชนที่มีคำหรือวลีที่เห็นว่าไม่เหมาะสมสำหรับทำให้ปรากฏในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ผู้ดำเนินการของแบลคมอร์ส อาจ ถูกร้องขอให้ตรวจสอบหรือลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ร้ายแรง เราสงวนสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาใด ๆ ที่เราพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม การฝ่าฝืน คำแนะนำตามโพสต์ของเราอาจเป็นผลให้มีการเตือน ระงับการใช้หรือยับยั้ง การเป็นสมาชิกของท่านและเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ถูก ตรวจพบว่าฝ่าฝืนคำแนะนำนี้จะอยู่ภายใต้การแก้ไขโดยเราและหรือลบออกโดยไม่มีการแจ้งเตือน โปรดแจ้งเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าฝ่าฝืน คำแนะนำนี้โดยจดหมายอิเล็คโทรนิคที่ [email protected]