ทำไมต้องน้ำมันปลาแบลคมอร์ส?

ทำไมต้องน้ำมันปลาแบลคมอร์ส?

สถานที่
-

อยากรู้ เลื่อนลงไปดูเลย!

เพราะเราให้ความสำคัญตั้งแต่การจับปลาและคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ เช่น ปลาขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเขตทะเลลึกจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อให้ได้ Omega-3 ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารปรอทและตะกั่ว

เรามีการจับปลาอย่างถูกกฎหมายเพื่อความยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

น้ำมันปลาแบลคมอร์สผลิตภายใต้โรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)

น้ำมันปลาแบลคมอร์สทุกแคปซูลผ่านการตรวจสอบ 30 ขั้นตอนควบคุมคุณภาพ ด้วยมาตรฐานแบลคมอร์สที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ามี Omega-3 ที่มีคุณภาพ

30 ขั้นตอนควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานแบลคมอร์ส

1. Raw materials tested on receipt
2. Weight checks performed during dispensing
3. Verification check – double checked (correct material and weight)
4. Environmental room checks – temperature, humidity, and pressure differentials
5. Room clearance check before use

In-process checked performed during manufacturing (every 30 minutes) including:

6. Fill volume checks
7. Weight Uniformity
8. Gel thickness
9. disintegration
10. Colour checks
11. Physical testing performed on the final product against specification.
12. Analytical testing performed on the final product against specification.
13. Microbiology testing performed on the final product against specification.
14. Bilk batch records checked for compliance before product is approved for packing
15. Bulk products sampled and inspected before packing commences
16. All packing components reviewed and approved before use
17. Labels checked and approved before use
18. Double check of all components before packing commences
19. Line clearance check of packing line before commencement
20. Metal Detection Checks

In process checks performed during the packing run (every 30 minutes), including:

21. Capsule counts
22. Capsule quality
23. Silica gel presence
24. Label quality
25. Cap presence and fit
26. Batch and expiry presence and accuracy
27. Batch and reconciliation checks on completion
28. Batch release checks – quality checks for the batch instructions.
29. Batch release checks – quality checks of the actual product, including test results.
30. Shelf-life testing and assessment to ensure products is compliant till end of shelf life.

แบลคมอร์สมีน้ำมันปลาให้เลือกถึง 5 สูตร เพื่อความต้องการที่แตกต่าง

แล้วน้ำมันปลาสูตรไหนที่เหมาะกับคุณ ?

ทำไมต้องน้ำมันปลาแบลคมอร์ส?

facebook twitter email line
back