ผลิตภัณฑ์แบลคมอร์สได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลแล้ววันนี้!

ผลิตภัณฑ์แบลคมอร์สได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลแล้ววันนี้!

สถานที่
-

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นและต้องการให้ผู้คนรอบข้างได้เริ่มต้นดูแลตนเอง ไม่ว่าจะต่างศาสนา หรือวัฒนธรรม เราจึงเล็งเห็นความสำคัญ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อคุณ และ มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานฮาลาล เพราะแบลคมอร์สใส่ใจทุกคน สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์แบลคมอร์สที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยองค์กร Australian Halal Authority and Advisers (AHAA) จากประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Astaxanthin, Bilberry2500, Bio E250, Bio E500, Cranberry 15000, Fish Oil 1000mg, Exec B’s, Ginkgo, Grape Seed Forte, Hyperiforte, Mac Q Vis, Multi B, Omega DHA, Omega Triple, Evening Primrose Oil 1000, Biotin H+, Calcium, Folic Acid, Koala Multivitamins + Minerals, Multivitamin Nutri 50+ และ Multivitamin Active

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยองค์กร Al Iman Islamic Society Inc (A.I.S) จากประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Bio C, Bio Zinc, Buffered C, CoQ10, Echinacea Forte 3000, Fish Oil Mini, Grape Seed, Lecithin1200, Lutein-Vis และ Pre 9+ Care Gold

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยองค์กร Majelis Ulama Indonesia (MUI) จากประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ Multivitamin 12+, Omega Double Daily, Proseren

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยองค์กร Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA) จากประเทศไต้หวัน ได้แก่ Meta Pro Advance

Halal Certificate ที่ออกโดยองค์กร Australian Halal Authority and Advisers (AHAA) จากประเทศออสเตรเลีย

Halal Certificate ที่ออกโดยองค์กร Al Iman Islamic Society Inc (A.I.S) จากประเทศออสเตรเลีย

Halal Certificate ที่ออกโดยองค์กร Majelis Ulama Indonesia (MUI) จากประเทศอินโดนีเซีย

Halal Certificate ที่ออกโดยองค์กร Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA) จากประเทศไต้หวัน

facebook twitter email line
back