Three people smiling

Blackmores Bio Magnesium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • ใช้ร่วมกับแคลเซียมในการป้องกันโรคกระดูกพรุน
  • ช่วยลดการเกิดตะคริวในผู้ที่มีแมกนีเซียมในเลือดต่ำ

ขนาดที่มีวางจำหน่าย

50 เม็ด 397บาท

คุณสมบัติ

แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม มีองค์ประกอบของเกลือแร่ต่างๆ ได้แก่ แมกนีเซียม แคลเซียม แมงกานีส และวิตามินบี6 วิตามินดี3 เพื่อช่วยสมดุลย์ของการดูดซึมแคลเซียม

สำหรับผู้ที่ขาดแมกนีเซียม

เป็นยาช่วยเสริมในการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลเซียม และใช้สำหรับช่วยลดการเกิดตะคริวในหญิงมีครรภ์ที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ำ

วิธีใช้

ผู้ใหญ่ – รับประทานวันละ 1-2 เม็ด พร้อมอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

เด็ก (อายุระหว่าง 6-12 ปี) – รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง
- ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว ประเภท Congestive Heart Failure ผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกร
- ผลิตภัณฑ์นี้มีวิตามินบี 6 การใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ในขนาดที่สูงกว่าคำแนะนำ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

แมกนีเซียม (ในรูปแมกนีเซียม ออกไซด์ (ชนิดหนัก) (440 มิลลิกรัม และแมกนีเซียม ฟอสเฟต 175 มิลลิกรัม)

300  มิลลิกรัม   
แคลเซียม แอสคอร์เบท    250 มิลลิกรัม   
วิตามินบี6 (ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์)    50 มิลลิกรัม           
วิตามินดี3 100 หน่วยสากล  
แมงกานีส (ในรูปแมงกานีส อะมิโน แอซิด คีเลท 40 มิลลิกรัม)   4 มิลลิกรัม   

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เม็ดรูปรีนูน เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง

ฆท. 3675/2555

โปรดอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาก่อนใช้

ค้นหาผลิตภัณฑ์