Three people smiling

รู้จักแบลคมอร์ส

แบลคมอร์ส เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากออสเตรเลียที่มุ่งยกระดับชีวิตของผู้คนด้วยคุณค่าจากธรรมชาติด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกแรกในการดูแลสุขภาพของทุกคน เราสามารถบรรลุเป้าประสงค์นี้ได้โดยการนำประเพณีและความรู้ที่สั่งสมมายาวนานของเรามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพที่ล้ำสมัย เปี่ยมด้วยคุณภาพและก่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ของเราตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเราเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ แบลคมอร์ส กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในแวดวงการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ

ประวัติบริษัท แบลคมอร์ส เริ่มก่อตั้งที่มลรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียในช่วงทศวรรษที่ 30 ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของมอริส แบลคมอร์ นักธรรมชาติบำบัดยุคบุกเบิกของออสเตรเลีย

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมาเราใช้ทั้งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และความรู้ที่มีมาแต่เดิมประกอบกันเพื่อวางแนวทางการพัฒนายกระดับเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติให้แก่ผู้คนทั่วโลก เราต้องการให้ทุกผลิตภัณฑ์และทุกบริการของเราก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม หลายแนวคิดที่สังคมในอดีตยุคซึ่งมอริส แบลคมอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทยังดูแลกิจการอยู่ถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกนั้นปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนไปแล้ว

การศึกษาเพื่อสุขภาพ แบลคมอร์ส ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพเท่านั้น เรายังมุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยการสนับสนุนให้ทุกคนเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยถนอมสุขภาพของตนเอง ด้วยการทานอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังกายและการมีทัศนคติที่เป็นบวก นั่นคือการมองโลกในแง่ดีนั่นเอง

ติดต่อเรา:

แบลคมอร์ส ประเทศไทย

บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด
ชั้น 10เอ,บี อาคารมหานครยิบซั่ม
539/2 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2248 8290-2
โทรสาร: 0 2248 8293

อีเมล์ถึงเรา