แบลคมอร์ส โอเมก้า คาร์ดิ

Blackmores Omega Cardi

แบลคมอร์ส โอเมก้า คาร์ดิ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • โอเมก้า-3 เข้มข้น ให้อีพีเอ 420 มิลลิกรัมต่อแคปซูล
  • ผ่านการตรวจสอบปริมาณสารปรอทและตะกั่ว
  • แต่งกลิ่นวนิลา ปราศจากกลิ่นคาว
คุณสมบัติคุณสมบัติ
แบลคมอร์ส โอเมก้า คาร์ดิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์นี้ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 ได้แก่ อีพีเอ และดีเอชเอ เป็นสูตรที่มีโอเมก้า 3 เข้มข้น
ให้อีพีเอ 420 มิลลิกรัมต่อแคปซูล แต่งกลิ่นวนิลา ปราศจากกลิ่นคาว
และผ่านการตรวจสอบปริมาณสารปรอทและตะกั่ว
วิธีใช้
รับประทานพร้อมอาหาร วันละ 1 แคปซูล ทุกวัน
ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
โอเมก้า-3 เข้มข้น จากน้ำมันปลาทะเล
1000 มิลลิกรัม
ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 630 มิลลิกรัม ได้แก่ กรดไอโซาเพนทาอิโนอิค (อีพีเอ) 420 มิลลิกรัม กรดโดโคซาเฮกซาอิโนอิค (ดีเอชเอ) 210 มิลลิกรัม
 
ขนาดที่มีวางจำหน่าย
60 แคปซูล
ข้อควรระวัง

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
ฆอ. 155/2560 | โปรดอ่านฉลากก่อนใช้ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
blackmores thailand
blackmores thailand
facebook twitter email line
back