แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม

Blackmores Bio Magnesium

แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ใช้ร่วมกับแคลเซียมในการป้องกันโรคกระดูกพรุน
  • ช่วยลดการเกิดตะคริวในผู้ที่มีแมกนีเซียมในเลือดต่ำ
  • อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
คุณสมบัติคุณสมบัติ
แบลคมอร์ส ไบโอ แมกนีเซียม มีองค์ประกอบของเกลือแร่ต่างๆ ได้แก่ แมกนีเซียม แคลเซียม แมงกานีส และวิตามิน บี6 วิตามิน ดี3 เพื่อช่วยสมดุลของการดูดซึมแคลเซียม
สำหรับผู้ที่ขาดแมกนีเซียม
เป็นยาช่วยเสริมในการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลเซียม
และใช้สำหรับช่วยลดการเกิดตะคริวในหญิงมีครรภ์ที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ำ โดยใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
วิธีใช้
ผู้ใหญ่ – รับประทานวันละ 1-2 เม็ด พร้อมอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
เด็ก (อายุระหว่าง 6-12 ปี) – รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 เม็ดประกอบด้วย
แมกนีเซียม
300 มิลลิกรัม
ในรูปแมกนีเซียม ออกไซด์ (ชนิดหนัก) (440 มิลลิกรัม และแมกนีเซียม ฟอสเฟต 175 มิลลิกรัม)
 
วิตามิน บี6
50 มิลลิกรัม
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์
แคลเซียม แอสคอร์เบท
250 มิลลิกรัม
 
วิตามิน ดี3
100 หน่วยสากล
แมงกานีส
4 มิลลิกรัม
ในรูปแมงกานีส อะมิโน แอซิด คีเลท 40 มิลลิกรัม
 
ขนาดที่มีวางจำหน่าย
50 เม็ด
ข้อควรระวัง

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว ประเภท Congestive Heart Failure ผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกร
ผลิตภัณฑ์นี้มีวิตามิน บี6 การใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ในขนาดที่สูงกว่าคำแนะนำ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ผลิตภัณฑ์ยา
ฆท. 74/2559 | โปรดอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาก่อนใช้
blackmores thailand
blackmores thailand
facebook twitter email line
back